top of page

Givare och sändare

Att välja rätt givare för din applikation är avgörande för mätnoggrannheten. All fältdata som samlas in är bara så bra som givaren som används för mätning. Finns i en mängd olika alternativ, det finns en givare för alla behov.

bottom of page