top of page
Intellinova Sistema de Monitoramento On-line de Classe Mundial

CMM-system

CMM-systemet är ett permanent installerat kontinuerligt övervakningssystem som består av givare, omvandlare och kombinerade display- och styrmoduler.

CMM-systemet består av enkel- och dubbelkanalsmoduler measuring chockpulser på lagren, vibration gravitation enligt ISO och temperaturrekommendationer. Mätresultat matas ut som 4-20 mA analoga signaler, skickas till displayenheter med reläfunktioner och/eller till en PLC eller annat datoriserat övervaknings- och styrsystem. Mätområden och larmnivåer väljs enligt tekniska krav. Fjärravisering via mobiltelefon kan användas.

Givarledningarna övervakas automatiskt för kortslutning och öppen krets. Delar som utsätts för tuffa miljöer är robusta, icke-korrosiva, förseglade eller vattentäta. Ex-bevis utrustning finns tillgänglig. Genom att använda lågspänningsinstallationer och signaler, som inte är känsliga för elektriska störningar, tillhandahåller CMM ett säkert och pålitligt övervakningssystem.

bottom of page